Förbundets stadgar fr.o.m. 1 januari 2021 och bilaga

2021-01-12

God Fortsättning på det nya året!

Kongressen 2019 beslutade om stadgeändringar som gäller från och med 1 januari 2021. Denna uppdatering av förbundets stadgar gäller kongressperioden och mandatperioden för alla valbara poster som är numera på tre år.

I samband med kongressen 2019 beslutades det om förändringar av bilagan som alla regionala föreningar och sektioner ska ha dessa paragrafer i sina stadgar.