Vaccin mot covid-19

2021-01-20

Alla över 70 år och personer som över 18 år som får insatser enligt LSS står näst på tur för vaccin mot covid-19.

Fas 2
I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.

Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.