Kandidatlista - För FSDB Riks styrelse 2021

2021-02-01

Hej alla regionala föreningar, alla styrelser och framförallt hej till alla medlemmar i vårat fantastiska förbund.

Den 27 januari satte Valberedningen locket på den virtuella kandidat-urnan, där ni alla har lagt era förslag på vem eller vilka ni vill se i FSDB Riks styrelse. En styrelse som ska röstas fram på den kongress som arrangeras i maj detta år.

Det har kommit in flertal namn och några av förslagen har nominerats från flera, Det tyder på att Ni har en fast övertygelse om vilka ni tror kommer göra bra jobb.

Valberedningen tackar stort för erat stöd och för alla era nomineringar!

Så här ser kandidatlistan ut
(Samtliga är tillfrågade)

Omval (= till FSDB Riks styrelse)

Klas Nelfelt, FSDB Väst (nominerad som ny ordförande)
Linda Eriksson, FSDB Örebro-Värmland
Jan Nyström, FSDB Stockholm Gotland
Cia Grönborg, FSDB Öst

Nyval (= till FSDB Riks styrelse)

Angelica Qviberg, FSDB Stockholm Gotland
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Bert Liljeholm Brännström, FSDB Väst
Helen Norsten, FSDB Västerbotten
Thore Frostbielke, FSDB Stockholm Gotland

Inom kort kommer kandidaterna att presentera sig själva som person och vad de har för tankar om sin plats i FSDB Riks styrelse om de får erat förtroende i kongressen. Detta kommer publiceras i medlemstidningen Kontakt och på sociala media. Det kommer även anordnas ett digitalt möte, där frågor kommer få ställas till kandidater. Detta sker i god tid före kongressen och information om datum och tid meddelas senare.

Valberedningen tackar djupt för allt engagemang från Er!