Verksamhetsbroschyr 2021!

verksamhetsbroschyr 2021

2021-03-01

Syntolkning: Verksamhetsbroschyrens omslagsbild där man ser stora vita siffror "2021" med en bakgrund i olika geometriska former och färger. Under lyder rubriken "våra aktiviteter" och alla organisationers loggor längst ner.

Nu har verksamhetsbroschyr 2021 som DBU har tillsammans med SDUF, UH, US och DHB kommit!

Broschyren ska skickas till alla dövblindteam, syn- och hörselcentraler och dövskolor/hörselklasser i Sverige.

Vill du/din organisation/arbetsplats också ha några? Maila till dbu@dbu.nu så postar vi till dig!