Digitalt seminarium med Nkcdb som anordnas av FSDB Föräldrarådet

2021-03-18

Varmt välkomna till Föräldrarådets 1:a digitala seminarium!
Den 25 mars kl. 18.00 - cirka 19.30.
I samarbete med FSDB Kansli och Nkcd ser vi fram emot att träffa dig.

Du behöver inte anmäla dig i förväg.
Det är enkelt att delta via Zoom.
Klicka på länken du fått i inbjudan/mail, eller se länk i vår Facebook-grupp.

Agenda

- FSDB Föräldrarådets styrelse hälsar välkomna! (5-10 minuter)
- Nkcdb (cirka 1 ½ timme)
- Kort presentation av Nkcdb
- Presentation av vår färska regionkartläggning
- Lite nytt som är på gång som en konsekvens av den kartläggningen
- Tid för frågor
- Avslutning

Varmt välkomna!

Styrelsen Föräldrarådet