Var med och fira Dövblindas dag 27 juni

2022-05-31

I år ansvarar FSDB Öst för Dövblindas dag.
Den tänker vi fira i vår fantastiska förebild Helen Kellers anda på hennes födelsedag.

Datum: Måndag 27 juni
Tid: 17:30 - 20:00

Länken är öppet 30 min innan (kl 17.00) föreläsning börjar och det är viktig att ansluta för att testa att allt tekniska fungerar innan föreläsningen börjar.

LÄNK: https://us06web.zoom.us/j/88628270962?pwd=Vzlpdm9HeW4zcUx5NmFJb2REdjRhdz09

MEETING ID: 886 2827 0962

PASSCODE: 977365

** Föranmälan behövs inte **


Centraltolkar och skrivtolkar är redan beställda.

Om Du som brukar titta på centraltolkar vet med dig, att Du alltid eller väldigt ofta vill titta på skrivtolkningen också, som ett extra stöd. Meddela då mig på e-post emil@fsdb.org senast 22 juni så du är garanterad att det finns båda tolkmetoderna på plats..

Program och hålltider

Kl. 17.00 Länken öppnar för tekniska test

Kl. 17.30 FSDB Öst:s ordförande Håkan Jonsson hälsar välkommen

Kl. 17.45 Förbundsordförande Klas Nelfelt ger sin bild av Helen Keller.

Kl. 18.00 Bo Rehnberg föreläser om Helen Keller

Kl. 19.30 Frågestund

Kl. 19.45 Håkan Jonsson avslutar kvällen

Vem är Bo Renberg?

Bo är gymnasielärare i svenska/historia i Uppsala. De sista 15 åren innan pensioneringen undervisade han i muntlig och skriftlig kommunikation vid Luleå tekniska universitet. Bo har även forskat i ämnet ?tänkande och språk? och det var då han uppmärksammade fenomenet Helen Keller.

Han har även frilansat som satirtecknare i dagstidningar, kulturtidskrifter och fackliga organ och haft ett antal bildutställningar och skrivit en handfull böcker, t ex ?Helen Kellers värld?, Hjalmarson & Högberg Bokförlag 2011, även inläst på Legimus.

VÄLKOMNA!

/ FSDB Öst