FSDB:s valstugefrågor 2022

2022-08-23

Valet närma sig och vi har tagit fram valstugefrågor. Du kan hjälpa oss med undersökningen. Det är ett sätt att lokala politiker få veta att vi med dövblindhet finns.

På många orter så har partierna bemannade valstugor dit man kan gå och ställa frågor. Försök ta reda på om det finns några valstugor på din ort och om du kan boka en tolk för att kunna besöka valstugorna. Oftast är de bemannade på eftermiddagarna vid 16-17-tiden när folk slutar sina jobb och är på väg hemåt.

Denna undersökning gäller bara om du kan besöka en valstuga då frågorna bygger på att personerna ska svara direkt och inte söka informationen eller fråga någon annan. Om du inte får en tolk och har svårt att kommunicera med personerna i valstugan så kan du bara försöka be dem fylla i svaren på frågorna själva.

Du måste rapportera in svaren senast 4 september.

Om du vill få på papperspunkt eller inte har skrivare att skriva ut svartskrift, kontakta fsdb@fsdb.org.

Länk till wordfil med valfrågor