Kunskap till nekad tolk

2022-08-24

Vi behöver bättre bild över orsak till neka tolk vid besttäling och vi har tagit fram ett mall.

För att vi ska få en bättre bild över varför olika avslag på tolkbeställning sker har vi tagit fram denna mall som du kan använda för att ställa frågor och få en motivering till avslaget. Genom att vi får en bättre kunskap om anledningarna till att vi får ett nej till tolk i olika regioner så kan vi också utveckla vårt arbete. Fyll i nedanstående mall själv, det vill säga den ska inte skickas till TC utan du ska själv fylla i den. Mejla därefter gärna svaret du får på frågorna i denna mall till tolkbrist@fsdb.org. Om du inte använder mejl och du vill bidra så kan du skcika vanligt brev, FSDB, Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

Länk till wordfilen