Remissvar till Tolktjänstutrednings betänkande

2022-09-17

FSDB och DBU gemensamma remissvar till betänkande SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten.

Arbetsgruppen tolkfrågan, som består av Linda, Neven och Klas, har skrivit en remissvar och det finns att ladda ner både word och pdf fil.