Aktuellt

Vad ska vi göra?

Just nu planerar vi för en träff på Hagabergs folkhögskola.
Tanken är att vi träffas och "brainstormar" kring hälsa. 
Vad finns därute? Vad fungerar bra/mindre bra? Vad har du provat för något?

Vi pratar även om för - och nackdelar med t.ex. fysisk aktivitet.
Förhoppningsvis får vi en föreläsning om hälsa och motion och kanske någon prova på aktivitet, men främst ska vi träffas för att samtala och dela med oss av våra erfarenheter.
Dessa erfarenheter kommer sedan att mynna ut i ett inspirationsmaterial kring hälsa för personer med dövblindhet.

När ska vi träffas?

I början av juni. Vi bor över från lördag morgon till efter lunch på söndag och det finns begränsat antal platser.
Känner du att du vill vara med och både förmedla av egna erfarenheter kring hälsa och inspireras av andra, hör av dig så kontaktar vi dig när vi vet vilket datum det blir.

Anmäl dig till Emil på e-post: emil@fsdb.org

Har du funderingar, frågor eller förslag om eller kring projektet, hör då av dig till Karen:
E-post: karen@fsdb.org eller på telefon: 072-556 03 13