Frågor och svar om Torsdagsaktionen

Vad vill Torsdagsaktionen?

Att regeringen förverkligar utredningsförslaget Bortom fagert tal (Ds 2010:20) om hur bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Varför är det viktigt att få ett diskrimineringsförbud som omfattar bristande tillgänglighet?

  • För att kalla den utestängning av personer med funktionsnedsättning utsätts för genom brister i tillgänglighet och användbarhet för vad den är – diskriminering.
  • För att få ett politiskt ställningstagande som tydligt signalerar att samhället ska utformas efter den mänskliga mångfalden, så vi börjar göra rätt från början.
  • För att du som individ ska ha möjlighet att få din sak prövad.

Finns det inte redan lagar?

Det finns lagar om exempelvis hur man ska bygga och hur publika transporter ska utformas, men dessa efterlevs inte. Det finns också en diskrimineringslag som säger att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras, men tillgänglighet är exkluderat.

Är det inte väldigt dyrt med tillgänglighet, finns det inte bättre saker att lägga pengarna på?

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och man kan inte sätta ett pris på allas rätt till delaktighet. Dessutom är det dyrt med otillgänglighet. Ett samhälle där man utgår från Design för alla är betydligt mer hållbart och ekonomiskt.

Varför heter det Torsdagsaktionen?

För att aktionen genomförs varje torsdagsmorgon, kl 08-09, inför veckans regeringssammanträde.

Vad betyder antalet dagar på flygbladen?

Antalet dagar som passerat sedan remisstiden gick ut den 19 november 2010.

När och hur började Torsdagsaktionen?

Torsdagen den 1 december 2011 inleddes Torsdagsaktionen av DHR. Det hade då gått 377 dagar, drygt ett år. Efter tre månader började ytterligare förbund ansluta och i dag är vi 15 organisationer som står bakom aktionen.