Aktuellt hos DBU

Kalender

 • 24 februari 2022 - digitalt aktivitet via Zoom - Kahoot
 • 12 mars 2022 - DBU:s styrelsemöte via digitalt, Zoom
 • 1-3 april 2022 - DBU:s årsmöte, Uppsala
 • 14-15 maj 2022 - DBUs styrelsemöte + kickoff i Örebro
 • 17-26 juni 2022 - EDBU läger i Belgien
 • 18 juni 2022 - Endagsaktivitet - Tivoli, Köpenhamn 
 • 4-10 juli 2022 - Seglarläger i samarbete med UH och DHB, Vassarö
 • 1-8 augusti 2022 - NUL (Nordisk ungdomsläger), Island 
 • 26-28 augusti 2022 - Friskvårdshelg i samarbete med FSDB, Stockholm
 • Två skolbesök - Kannebäcksskolan och Birgittaskolan under hösten - datum ej bestämda ännu
 • 10 september 2022 - Endagsaktivitet - prova-på-dykning, Västerås
 • 14-16  oktober 2022 - FSDB:s nationella träff i Uppsala
 • 3 december 2022 - Endagsaktivitet (aktivitet ej bestämt ännu), Gävle

Här finns länken för digital DBU:s nya broschyr.

DBU:s nya broschyr 
Här kommer länken för digital gemensam verksamhetsbroschyr 2022 tillsammans med UH, SDUF, UMS och DHB. Där kan du hitta mer information om kommande läger och aktiviteter under 2022.

Digital gemensam verksamhetsbroschyr 2022