Bidrag

Den som både ser och hör dåligt behöver stöd i många situationer. Vårt mål är att alla personer med dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället.

Du som kan och vill är välkommen att lämna frivilliga bidrag till vår verksamhet. Röstberättigade medlemmar har också möjlighet att ansöka om bidrag från våra fonder.