DBU Material

Här kan ni ta del av olika aktuella material/handlingar som tillhör DBU. Om det verkar saknas något, kontakta gärna DBU på mail dbu@dbu.nu

DBU:s stadgar
Valberedningens arbetsordning


Årsmöteshandlingar till årsmöte 1-3 april 2022:


Välkommen till årsmöte 2022


Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022-2023

Årsredovisning 2021

Budget 2022