DBU Material

Här kan ni ta del av olika aktuella material/handlingar som tillhör DBU. Om det verkar saknas något, kontakta gärna DBU på mail dbu@dbu.nu

DBU:s stadgar 2020
Valberedningens arbetsordning


Handlingar till årsmötet 5-7 april 2019, Ånnaboda:


DBU årsmöteshandlingar 2019


Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019–2020

Budget (Bokslut) 2018

Budgetplan 2019