DBU Material

Här kan ni ta del av olika aktuella material/handlingar som tillhör DBU. Om det verkar saknas något, kontakta gärna DBU på mail dbu@dbu.nu

DBU:s stadgar 2020
Valberedningens arbetsordning


Årsmöteshandlingar till årsmöte 27-28 mars 2021:


Välkomen till årsmöte 2021


Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021-2022

Bokslut 2020

Budget 2021