DBU Material

Här kan ni ta del av olika aktuella material/handlingar som tillhör DBU. Om det verkar saknas något, kontakta gärna DBU på mail dbu@dbu.nu

DBU:s stadgar
Valberedningens arbetsordning


Årsmöteshandlingar till årsmöte 21-23 april 2023:


Välkommen till årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023-2024

Årsredovisning 2022

Budget 2023