DBU Styrelse 2021/2022

Syntolkning: Gruppbild på distans med fyra bildrutor. Från vänster längst upp är Frida, Sofia, Anana och Aron.  En liten text vid nedre högra hörnet berättar "DBU-styrelsen 2021-2022".

Sofia Nilsson, ordförande

Epost: sofia.nilsson@dbu.nu

Frida Bertzell-Ejneby, vice ordförande

E-post: frida.bertzell-ejneby@dbu.nu


Aron Sortelius, kassör

E-post: aron.sortelius@dbu.nu

Anana Hamati, ledamot

E-post: anana@dbu.nu