DBU Styrelse 2022/2023

Syntolkning: Gruppbild på hela styrelsen. Från vänster står Josefine, Malin, Frida och Anana. 

Malin Linden, ordförande

Epost: malin@dbu.nu

Frida Bertzell-Ejneby, vice ordförande

E-post: frida.bertzell-ejneby@dbu.nu


Josefine Hildebrandsson, kassör

E-post: josefine@dbu.nu

Anana Hamati, ledamot

E-post: anana@dbu.nu