Europeiskt samarbete

EDBU

EDBU (European Deafblind Union) är det europeiska samarbetsorganet. EDBU bildades formellt vid den Europeiska konferensen i Fredericia, Danmark, 18-23 oktober 2003.

Nästa EDBU-kongress och konferens  “Our Way to Equality in Europe” kommer att äga rum den 5-9 juni 2017 i Tampere (Finland). Den finska dövblindorganisationen (FDBA) ansvarar för evenemanget.

Läs mer om EDBU på www.edbu.eu

Europeiska semesterveckor

Dövblindorganisationer i Europa brukar turas om att anordna semesterveckor för personer med dövblindhet.