Bättre hälsa för framtiden

Hälsoverkstan är ett projekt, finansierat av Arvsfonden, som FSDB har drivit under 3 år. Nu vid årsskiftet avslutas Arvsfondens finansiering men det betyder inte att det arbete som vi har lagt ned på projektet ”försvinner”.

Då det de senaste åren har kommit både rapporter och avhandlingar som handlat om hälsa bland personer med dövblindhet bestämde FSDB sig för att påbörja ett projekt om hälsa. Från början hette projektet ”Bättre folkhälsa” men det ändrade vi snabbt till ”Hälsoverkstan” då vi tyckte att det passade bättre in på syftet. Syftet med projektet var just att öka kunskapen om och förbättra hälsoläget bland personer med dövblindhet genom att producera material och inspirera FSDB:s medlemmar till bättre hälsa.

Hälsoverkstan har besökt FSDB:s regionala föreningar för att diskutera hälsorelaterade frågor och få inspiration till materialen. Dessa träffar har varit mycket givande och trevliga och roligt att så många har deltagit från Härnösand i norr till Önnestad i söder. Vi har även ordnat en prova-på helg i Stockholm där man fick lyssna på lite föreläsningar om hälsa och prova på olika former av fysisk aktivitet. En mycket lyckad helg det med och vädret var verkligen på vår sida! Hälsoverkstan var även med på ett hörn och ordnade vinterveckan som gick av stapeln i vintras och hölls i Saxnäs. Det är vår förhoppning att dessa aktiviteter kommer att fortsätta.

För att inspirera FSDB:s medlemmar har vi tagit fram två olika material, ett riktat till personer med dövblindhet (inspirationsmaterial) och ett riktat till exempel till assistenter och personal inom habiliteringen (vägledning). Hälsoverkstan har även tagit fram ett träningsprogram anpassat till personer med dövblindhet. Programmet heter ”Hemmaträning anpassat för personer med dövblindhet” och finns i appen Cissi Ferm Shape up.
Se mer om dessa i artikeln här nedan. 

Vid sidan av detta har vi även jobbat med att påverka regionala politiker. Vi har hållit dialogmöten med några regioner där vi har initierat en diskussion kring hur det hälsofrämjande arbetet i regionerna kan förbättras till exempel med hjälp av tolkgaranti vid hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Inspirationsmaterial, vägledning och träningsprogram

Inspirationsmaterialet

För att inspirera FSDB:s medlemmar har vi tagit fram två olika material, ett riktat till personer med dövblindhet, inspirationsmaterial, och ett riktat till exempel till assistenter och personal inom habiliteringen, vägledning, så att de bättre kan vägleda en person med dövblindhet till bättre hälsa. Båda dessa material är gratis och finns på storstil, punktskrift, som talbok och e-text och går att beställa på folkbildning@srf.nu. FSDB:s kansli har ett lager med böcker i storstil, punkt och talbok så du kan höra av dig till oss om du vill ha ett exemplar.

Hälsoverkstan har även tagit fram ett träningsprogram anpassat till personer med dövblindhet. Programmet heter ”Hemmaträning anpassat för personer med dövblindhet” och finns i appen Cissi Ferm Shape up. Hälsoverkstan bjuder alla FSDB:s röstberättigade medlemmar på den första månaden gratis, men då måste du registrera dig före 31/12 2019. Därefter kostar det 129 kr i månaden om du väljer att fortsätta. Detta är perfekt för dig som av någon anledning har svårt att få till träning i vardagen.


Fortsatt finansiering

Arvsfonden beviljade FSDB 1 483 000 kronor i stöd till det första året av det nya projektet Hälsoverkstan. Vi har nu ytterligare fått beviljat 2 990 876 för att kunna fortsätta 2 år till. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om hälsa och förbättra hälsosituationen för personer med dövblindhet.

Projektet startade i början av januari 2017 och kommer pågå i totalt 3 år med medel från Arvsfonden. Därefter ska det stå på egna ben.   

Vi kommer att hålla träffar på folkhögskolor runt om i landet där vi vill inspireras av er medlemmar och höra om er upplevelse av hälsa, t.ex. vad är bra och vad som är mindre bra. Tanken är att ta fram en sorts inspirationsmaterial kring hälsa, riktat till personer med dövblindhet. Tanken är också att ta fram en handledning för personal inom rehabiliteringen.

Projektet sker i samarbete med Nkcdb och dövblindteamet i Örebro.

Vi som jobbar med Hälsoverkstan

Projektledare:  Karen Fridriksdottir Jungelin
E-post karen@fsdb.org 
Mobil: 072 - 556 03 13

Projektmedarbetare: Emil Bejersten
E-post: Emil@fsdb.org