Hjälpmedel

14 tecken punktdisplay läser innehållet i iPhone med hjälp av skärmläsarprogram VoiceOver.


Landstingen och kommunerna ansvarar för hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet och/eller för vård och behandling. Hjälpmedlen förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för arbetshjälpmedel. Det är sådana hjälpmedel som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att kunna arbeta.

Respektive arbetsgivare ansvarar för så kallade arbetstekniska hjälpmedel. Det är hjälpmedel för att motverka att skador uppstår i arbetet.