Kännbart

I slutet av oktober 2014 beslutade Arvsfonden att bevilja ca 5,3 miljoner kr till det nationella projektet som drivs av ABF Örebro län. FSDB och Riksutställningar är medsökande.

Projektets syfte är att under en treårsperiod förbättra bemötande och förståelse om tillgänglighet för framför allt personer med dövblindhet, men även för synskadade och döva.

Under projektet kommer det bland annat att bli:

- En kringflyttande konstutställning där konstnärer med dövblindhet medverkar.

- Skapande av nya arenor för samverkan mellan konstnärer med och utan funktionsnedsättning.

- Pedagogiska workshops där t ex skolungdomar ska erbjudas skapande aktiviteter med tillgänglighet i fokus.

Läs mer på projektets egen hemsida: www.kannbart.nu