Kontaktföräldrar i Föräldrarådet

Vi finns till för dig som fått veta att ditt barn har dövblindhet eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi finns också för dig som har levt länge med ditt barn med dövblindhet, men som av någon anledning vill prata med någon som vet vilka frågor man går och bär på.

Vi finns även för dig som vill få kontakt med andra föräldrar eller som vill veta vilka frågor som Föräldrarådet arbetar med eller annat som rör vår verksamhet.

Vi som är kontaktföräldrar har alla barn med dövblindhet. Vi har mött många av de frågor och behov av både känslomässig och praktisk natur man kan ställas inför när man är förälder. Men vi har också lärt oss att det finns möjligheter och lösningar på många av de problem vi möter.

Du kan prata med oss om allt. Vi har moralisk tystnadsplikt, och för inte utan ditt tillstånd vidare vad som sagts oss emellan.


Det är vi som är kontaktföräldrar:

Eila Björk,
dotter Maire född 1994, Charge syndrom, tidig dövblindhet

E-post:  eila.bjork@hotmail.com
Telefon: 0733-82 65 46
 

Malin Engkvist Hallin,
son Viggo född 2010, Charge syndrom, tidig dövblindhet, flerfunktionsnedsättning
E-post: malin_engkvist@hotmail.com
Telefon: 073-6234619

 
Andreas Falck
E-post: andreas_falck@hotmail.com
Telefon: 0709-30 03 38


Hanna Grundahl Perols,
son Axel född 2011. Tidig dövblindhet pga hjärnskada. Cochleaimplantat, flerfunktionsnedsättning
E-post: hannagrundahl@gmail.com
Telefon: 070-2403485


 
Therese Hermansson,
son Lukas född 2003, Usher typ 1, Cochleaimplantat
E-post: therese.hermansson@hotmail.se
Telefon: 070-3837577


 
Petra Liljeblad,
dotter Amanda född 2001, tidig dövblindhet, flerfunktionsnedsättning, Cochleaimplantat
E-post: petra@fsdb.org
Telefon: 072-574 99 11
 

Magnus Ljung,
son född 2011, medfödd dövblindhet, flerfunktionsnedsättning
E-post: basmange@yahoo.se
Telefon: 0708-654250

 
Jeanette Lloyd,
dotter Elin född 1992, avliden 2007, diagnos Ahlströms syndrom
E-post: lloydjeanette1@gmail.com
Telefon: 0733-742226


Daniella Nilsson,
dotter Mikaela, född 1996, född frisk, förvärvad dövblindhet, rullstolsburen, ingen diagnos
E-post: daniella.nilsson@gmail.com
Telefon: 070-4850073


Anna Sevenheim,
dotter Maja född 2003 med Charge syndrom, döv, synskadad, flerfunktionsnedsättning
E-post: anna.sevenheim@live.se
Telefon: 073-7273088


Eva Winberg,
son född 2003 med Charge syndrom, tidig dövblindhet, flerfunktionsnedsättning, Cochleaimplantat
E-post: winberg@levas.se
Telefon: 070-830 56 67


Stefan Wiik,
son Martin född 1993, tidig dövblindhet, flerfunktionsnedsättning
E-post: stefan.wiik@hufb.se
Telefon: 070-520 53 49


Gunnel Löwe,
Jasmine Hedlund, född 2003 och hon har Smith Magenis Syndrom. Medfödd dövblindhet.
E-post: lejon63@gmail.com
Mobiltfn 073-0227563