Om DBU

Dövblind Barn och Ungdom (DBU) är en barn- och ungdomssektion inom Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) för alla oss som är unga, 0-30 år och har kombinerade syn- och hörselnedsättningar eller dövblindhet.

DBU:s mål är att skapa möjligheter för våra medlemmar att träffas och att göra unga personer med dövblindhet mer synliga i samhället.

DBU arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för alla barn och ungdomar med dövblindhet på alla områden i samhället.