Presentationer

Här visas de presentationer vi fått in från några av våra kompetenta föreläsare inom projektet. En del av våra föreläsare har inte använt PPT eller velat att endast de föräldrar som deltagit på respektive helg ska få del av föreläsningarna.

Tankemönster
Maria Dellermak Blom »

Psykiatrisk Fysioterapi
Lars-Åke Hägglund »

Annorlunda syskonrelation
Christina Renlund »

Mindfulness i vardagen
Pake Hall »