Utvecklingssamarbete i Rwanda

FSDB:s utvecklingssamarbete i Rwanda sker med stöd av MyRight (som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete).

Rwanda ligger i Centralafrika och är ett av världens fattigaste länder. Genom arbetet i Rwanda vill FSDB förbättra den utsatta livssituationen för personer med dövblindhet. Barn med dövblindhet har en särskilt utsatt situation och de göms ofta undan av sina föräldrar och får inte tillgång till skolgång.

I Rwanda finns ännu ingen dövblindorganisation, men i de tre organisationerna för döva, döva kvinnor och blinda finns eller känner man till personer med dövblindhet. Alla tre organisationer deltar i utvecklingssamarbetet med FSDB. Organisationerna har enats om en definition av dövblindhet, vilken förhoppningsvis kommer att kunna godkännas av regeringen i Rwanda.

Exempel på en annan viktig fråga inom projektet är att skapa förutsättningar för personer med dövblindhet att kunna kommunicera med sin omvärld. Inom ramen för projektet anordnas workshops där familjemedlemmar, vårdpersonal och personer med dövblindhet får lära sig olika kommunikationssätt.

FSDB:s kontaktperson är Christer Nilsson, e-post chn@telia.com