Projekt

Samhället förändras och utvecklas hela tiden. FSDB är en liten organisation med mycket begränsade resurser. För att personer med dövblindhet ska kunna vara delaktiga i vardagen och samhället krävs anpassade insatser. Det kan t ex gälla tillgång till hjälpmedel, stöd och dövblindtolkning.

Ett sätt för FSDB att ge röst åt personer med dövblindhet i alla åldrar samt att försöka påverka och förändra samhället i riktning mot ökad delaktighet är att arbeta i projektform.

De flesta projekt drivs med ekonomiskt stöd från Arvsfonden som fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De projekt som får stöd ska bland annat vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet.