Punktskrifts- och prenumerationsservice

Punktskrifts- och prenumerationsservice är en tjänst som MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) ansvarar för. Tjänsten vänder sig till både punktskriftsläsare och bibliotek. genom tjänsten kan man låna eller köpa punktskriftsböcker samt prenumerera på tidningar. Punktskriftläsare är också välkomna att lämna förslag på produktion av punktskriftsböcker.

Läs mer om tjänsten.