Samarbete i Norden

2016 var FSDB värd för DBNSK-mötet som hölls i Helsingborg

DBNSK

FSDB deltar i Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté, DBNSK, tillsammans med de övriga nordiska dövblindorganisationerna. Från varje organisation brukar ordförande och vice ordförande delta. År 2016 var FSDB värd för mötet och 2017 är det den danska dövblindorganisationen FDDB som ansvarar för värdskapet.

Information på engelska om DBNSK
Ladda ner PDF-fil

Nordiskt ungdomsläger eller ledarmöte

De nordiska dövblindorganisationerna arrangerar varje år antingen ett ungdomsläger eller ett ledarmöte.

Nordiskt schackmästerskap

De nordiska dövblindorganisationerna brukar också turas om att anordna schackmästerskap.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna samarbetar genom två organisationer: Nordisk Föräldrakommitté och Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda. Samarbetet omfattar bara gruppen föräldrar till barn med tidigt förvärvad dövblindhet eftersom föräldrarna till barn som fått dövblindhet senare i livet inte finns organiserade i de övriga nordiska länderna. Föräldrarna anordnar t ex nordiska föräldrakonferenser. Den största delen av det nordiska föräldrasamarbetet handlar om kulturell verksamhet för vuxna personer som har tidigt förvärvad dövblindhet och årligen anordnas kulturveckor.

Kommande aktiviteter 2017 - 2025

DBNSK-möten

 • 2017 Danmark
 • 2018 Norge
 • 2019 Island
 • 2020 Finland
 • 2021 Sverige
 • 2022 Danmark
 • 2023 Norge
 • 2024 Island
 • 2025 Finland

Nordiska ungdomsledarmöten

 • 2018 Danmark
 • 2020 Island
 • 2022 Sverige
 • 2024 Norge

Nordiska ungdomsläger

 • 2017 Sverige
 • 2019 Norge
 • 2021 Finland
 • 2023 Danmark
 • 2025 Island

Nordiska schackmästerskap

 • 2020 Danmark
 • 2024 Finland eller Sverige