Styrgrupp

Verktyg för bättre hälsas styrgrupp har, under projekttiden, bestått av Emil Bejersten och Klas Nelfelt från FSDB. Från FSDB Föräldraråd ingår Petra Liljeblad, Pernilla Nagy, Gunilla Kvist, Cecilia Toomväli och Eva Winberg. Dövblind Ungdom representeras av Teresia Lindberg och Daniel Olsson.

På bilden syns från vänster Daniel Olsson, Pernilla Nagy, Teresia Lindberg, Cecilia Toomväli, Gunilla Kvist, Emil Bejersten och Petra Liljeblad. På bilden saknas Eva Winberg och Klas Nelfelt.