Utbildning för döva tolkar och översättare


SDR driver projektet med medel från Arvsfonden.

Förstudie (år 1)

I slutet av februari 2014 kom besked från Arvsfonden att SDR beviljades medel för att göra en ettårig förstudie om ”Utbildning för döva tolkar och översättare”. FSDB är medsökande organisation.

Projektets syfte är att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättningsbranschen genom att kartlägga behoven och möjligheterna inom området, att utforma kurser som ger döva personer auktorisering inom området samt att skapa nätverk mellan döva tolkar, översättare och arbetsgivare.

Fortsatt stöd för projektet (år 2 av 3)

I slutet av april 2015 beslutade Arvsfonden att bevilja medel för att fortsätta projektet ytterligare ett år. Bland annat ska projektet göra en pilotutbildning på distans för verksamma döva tolkar och döva översättare. Utbildningen tas fram i samarbete med tre folkhögskolor och Stockholms universitets avdelning för teckenspråk. Parallellt med utbildningen fortsätter projektet också med informationsarbetet.

Mer information

Projektledare: Maya Rohdell, e-post maya.rohdell@sdr.org

Om projektet: Projektets sida (hos Arvsfonden)