Vad vill DBU?

Vad vi jobbar med DBU arbetar intressepolitiskt för att förbättra livsvillkoren för alla barn och ungdomar med kombinerade syn- och hörselskador/dövblindhet. Vi har tre prioriterade frågor:

Skolfrågor
Barn och ungdomar med dövblindhet ska ha rätt till en så bra skolgång som möjligt i en trygg miljö. Vi strävar efter en helhetssyn och att det ska finnas en röd tråd från grundskolan och specialskolan upp till vuxenlivet. Vi tycker att det är viktigt med tvåspråkighet (att få lära sig både svenska och teckenspråk). De elever som har behov av punktskrift ska få lära sig det i tidig ålder.

Arbetsmarknad
Efter avslutade studier behöver ungdomar med dövblindhet komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att ungdomar får tillgång till det stöd som de behöver i övergången mellan skola och arbetsliv.

Medlemsvärvning
DBU arbetar med medlemsvärvning genom bland annat skolturné, nära samarbete med dövblindteamen, förbundet, Föräldrarådet och andra föreningar.

I DBU:s stadgar står det tydligt att DBU ska arbeta för att bryta isoleringen hos barn och ungdomar med dövblindhet. Barn och ungdomar med dövblindhet behöver få träffa andra barn och ungdomar i samma livssituation för att öka förståelsen för sin egen funktionsnedsättning och stärka sin identitet.

Vi tycker att det är viktigt att barn och ungdomar med dövblindhet får möjlighet att vara med på vår lägerverksamhet för att träffa andra med dövblindhet och slippa känna sig ensamma.