Verktyg för bättre hälsa

Verktyg för bättre hälsa är ett projekt som drivits av FSDB under 2014-2016 och finansierats av Arvsfonden. Projektet har riktat sig till familjer som har barn/ungdom med dövblindhet.

Gunilla Kvist, Emil Bejersten och Petra Liljeblad på slutkonferensen. Foto: Paul Svensson, Nka
En helg kan göra skillnad är titeln på slutrapporten

Slutkonferens och rapporter!
Onsdagen den 30 november hölls slutkonferens på hotell Sheraton i Stockholm. Föräldrar och ungdomar, som lever med dövblindhet i vardagen, berättade om sina erfarenheter tillsammans med professionella.

Nka (Nationellt kunskapscentrum anhöriga) filmade under konferensen. Filmerna har också teckenspråkstolkning. 

Se filmerna på Nka:s webbplats
Ladda ner projektrapport PDF
Ladda ner projektrapport (utan bilder) WordBakgrund
Familjer runt ett barn eller ungdom med dövblindhet ställs inför mycket stora utmaningar. Undersökningar visar att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Att dessutom ha en familjemedlem med omfattande funktionsnedsättning innebär en markant ökad belastning. Det är också vanligt med psykosomatiska besvär hos syskon. Familjerna behöver nya kunskaper och verktyg för att få en väl fungerande vardag.


Projektet
Inom projektet har fem familjevistelser anordnats. Den sista skedde 14-16 oktober 2016 på Ronneby Brunn i Blekinge. Läs inbjudan. Målgrupp är familjer som har barn/ungdom under 20 år med dövblindhet. Familjer med yngre barn och de familjer som nyligen blivit uppmärksammade på sitt barns/ungdoms dövblindhet har prioriterats. Genom familjehelgerna har föräldrarna fått lära sig enkla och användbara verktyg för återhämtning. De har också provat på metoder för att bättre kunna hantera stress och påfrestningar. Syskonen har samtalat om sin roll. Under avslappnande former har också alla familjemedlemmar fått chans att umgås med varandra och andra familjer. Inspirationsmaterial för familjer och andra organisationer har arbetats fram. Läs gärna mer om helgerna under fliken Artiklar.

Projektet har dessutom arbetat med uppsökande verksamhet där målet varit att fånga upp nya familjer där barnet eller ungdomen har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Ladda ner PDF med folder om projektet.


Följ också gärna projektet på:
http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/verktyg-för-bättre-hälsa

Medarbetarna i projektet

Petra Liljeblad
Projektledare


Pernilla Nagy
Kommunikatör

Emil Bejersten
Administratör
E-post: emil@fsdb.org