Vit käpp med röda markeringar?

Vit käpp med röda markeringar betyder kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet.


FSDB:s kongress 2015 biföll motioner om, att ge FSDB i uppdrag, att arbeta fram information om vad en vit käpp med röda markeringar betyder. Samt att ta fram en rekommenderad standard för röda markeringar på vit käpp.

Syftet med rödmarkeringarna på den vita käppen är att visa för allmänheten att användaren är en person med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. I synnerhet är det medtrafikanter och personer inom kollektivtrafiken som behöver känna till detta.

För att få fram en rekommenderad utformning av röda markeringar på vit käpp har FSDB haft samverkan med Iris hjälpmedel samt dialog med synpedagoger och medlemmar.

Vit käpp med röda markeringar

Utseendet

Markeringen ska synas tydligt, speciellt för cyklister och bilister, därför är det viktigt:

- att markeringarna är breda och syns från olika håll.

- att de röda markeringarna är reflexer.

- att en tydlig, enhetlig modell är lättare för alla att känna igen och att komma ihåg.


Målsättningar

- att användaren ska känna sig tryggare i och med, att käppen utåt signalerar de kommunikationssvårigheter som funktionsnedsättningen medför.

- att synpedagogerna får en enhetlig markeringsmodell att arbeta med.

- att de röda markeringarna, är tillräckligt breda. Två, eller tre ca 10 cm breda markeringar rekommenderas.

- att markeringarna är självhäftande

- att den första markeringen fästs nedanför handtaget (käppmodellen avgör var reflexen lämpligast kan fästas), en reflex fästs mitt på käppen och den tredje på nedre delen på käppen (gärna nära doppskon). Käpptypen avgör om två eller tre reflexer används (på en teleskopkäpp kan man inte skjuta in den nedre delen som reflexen sitter på).

Är det krav att använda markering?

Absolut inte. Det är upp till var och en som har en vit käpp att själv välja om man vill ha röda markeringar eller inte.

Hur får jag röda markeringar på min käpp?

Det finns olika sätt:

- Att vända sig direkt till syncentralen/ dövblindteamet som kan sätta dit röda markeringar. Om du är osäker på om din synpedagog känner till detta kan du hänvisa till FSDB (kontaktperson Klas Nelfelt 072-534 45 18)

- Att köpa röd tejp, t.ex. på Clas Ohlson. Obs! Viktigt att tejpen är reflextejp!

Frågor

Klas Nelfelt, FSDB 
E-post klas@fsdb.org
Telefon 072-534 45 18

Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel
e-post asa@irishjalpmedel.se
telefon 08-39 94 17Material att ladda ner

Information om vit käpp med röda markeringar PDF

Plansch i A4-format PDF

Plansch i A3-format PDF