Dövblindteam

I Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne finns speciella dövblindteam med uppdrag att ge personer med dövblindhet och deras anhöriga rehabilitering råd och stöd. Dövblindteamen kan till exempel ge information om dövblindhet och dess konsekvenser, om kommunikationsmetoder och om hjälpmedel. Dövblindteamen kan också hjälpa till i kontakter med myndigheter och andra verksamheter inom landsting och kommun. Också i många andra landsting pågår utveckling med specifika team som arbetar med dövblindfrågor.

Mer information om teamen

>>Dövblindteamet i Stockholm
>>Dövblindteamet i Västra Götaland
>>Dövblindteamet i Region Skåne
>>Dövblindteamet i Örebro län