Färdtjänst

En person kan få färdtjänst om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer och inte heller köra egen bil. Det innebär ett generellt tillstånd att åka taxi eller specialfordon i den egna kommunen till en kostnad som motsvarar vad det skulle ha kostat att färdas med allmänna kommunikationer eller till starkt reducerat pris. Observera att det finns olika regler i respektive kommun. Den som behöver en ledsagare har rätt att ta med sig ledsagaren utan extra avgift.

Riksfärdtjänst gäller för resor som är utanför den egna kommunen. Resor med riksfärdtjänst beviljas för varje enskild resa.

Den som behöver färdtjänst eller riksfärdtjänst ska kontakta den egna kommunen. Det är ofta äldre- och handikappomsorgen som handlägger och beviljar ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst.