Förbundet Sveriges Dövblinda

FSDB:s årligt återkommande höstträffar brukar vara uppskattade

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, bildades redan den 13 september 1959 under namnet Föreningen Sveriges Dövblinda. Föreningen ombildades den 14 juni 2008 till en tvåplansorganisation och är en riksomfattande sammanslutning av regionala föreningar av personer med dövblindhet.

FSDB är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället. Ända sedan bildandet har FSDB också haft en viktig funktion för att bryta den isolering som kan följa av dövblindhet.

Förutom de tolv regionala föreningarna runt om i landet finns det också tre sektioner inom FSDB: Föräldrarådet, Familjesektionen och Dövblind Ungdom (DBU).

Förbundet Sveriges Dövblinda finns på Facebook,
Besök oss gärna och gilla oss »