FSDB Örebro-Värmland

FSDB Örebro-Värmland är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Örebros och Värmlands län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Marie Lagerström
E-post: marie.lagerstrom@bredband2.com

Ledamöter:
Pirjo Kutti
Linda Eriksson 

Adress:
FSDB Örebro-Värmland
c/o Marie Lagerström
Tallrisvägen 38C
702 34 Örebro

E-post till styrelsen:orebro-varmland@fsdb.org