FSDB Örebro-Värmland

FSDB Örebro-Värmland är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Örebros och Värmlands län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Marie Lagerström
E-post: marie.lagerstrom@bredband2.com

Allmän e-post: orebro-varmland@fsdb.org


FSDB Örebro-Värmland
c/o Marie Lagerström
Apelvägen 87
703 58 Örebro