FSDB Skåne

FSDB Skåne är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Skåne. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Arne Lorentzson
E-post: arne.lorentzson@fsdb.org

Kanslist: Peter Lundgren

Kansliet
Mobil/SMS: 070-602 85 85
E-post: fsdbskane@gmail.com
Kontakt med styrelsen: skanestyrelsen@fsdb.org 

Adress: Obs ny adress fr.o.m den 1 januari 2021
FSDB Skåne
c/o SRF Skåne
Järnvägsgatan 8
243 30 Höör

Organisationsnummer: 802422-1080
Plusgiro: 17 96 81-2