FSDB Uppsala och Gävleborgs län

FSDB Uppsala och Gävleborgs län är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Uppsalas och Gävleborgs län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Teresia Lindberg
E-post: uppsalagavle@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
C/O Amanda Lindberg
Viktor Rydbergsgatan 1
754 42 Uppsala.


Styrelsen

Ordförande
Teresia LIndberg, nyval 2 år

Vice ordförande eorgia Somaraki, omvald 1 år

Sekreterare/ledamot
Amanda Lindberg, nyval 2 år

Kassör
Claes Mattsson ett år kvar.