FSDB Väst

FSDB Väst är en regional intresseorganisation som består av personer med kombinerad syn och hörsel- och synnedsättnig/dövblindhet i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Hej alla västmedlemmar!

Vi har skaffat ett mobilabonnemang till FSDB Väst.

Det nya numret är 0760-21 33 86.
Spara detta.

Hit ringer/sms du om du har frågor gällande våra aktiviteter, frågor om FSDB eller annat
Vi har också swish kopplat till abonnemanget.

Ni kan alltid nå hela styrelsen via e-post vast@fsdb.org

Kontaktuppgifter

Ordförande: Wandi Lundgren
Mobil/sms: 0708-20 54 54

Vice ordförande: Emira Kadic

Sekreterare: Agneta Hummerhielm

Vice sekreterare: Barbro Fröjdh

Ledamot: Ingegärd Bengtsson

Suppleant: Bert Liljeholm Brännström

E-post till styrelsen: vast@fsdb.org

NYTT FÖR I ÅR:

Alla utlägg och kvitto skickas till:

FSDB Väst
c/o Wandi Lundgren
Bergkristallsgatan 24
426 51 Västra Frölunda