FSDB Väst

FSDB Väst är en regional intresseorganisation som består av personer med kombinerad syn och hörsel- och synnedsättnig/dövblindhet i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Informationsblad nr 1, 2021

Coronaläget för sjukresa VGR

Sjukresa eller färdtjänst för att ta Corona-vaccin?
Fråga: De som har färdtjänst och ska vaccinera sig; ska de ta färdtjänst till vårdcentralen eftersom vaccinationer inte är sjukresa?

Svar: Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till och från hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.
Patienter som är 70 år eller äldre ska inte nyttja sin färdtjänst till och från vårdbesök för vaccination mot covid-19, uppge att det är vaccinering som gäller. Vid bokning ring Kund- och Resetjänst via telefon 020-91 90 90.

Dövblindteamet VG och Hörselverksamheten

Det senaste året har varit annorlunda för många av oss, för våra patienter såväl som för oss medarbetare i teamet. Dövblindteams patienter har behövt våra insatser i samma omfattning som tidigare, våra besök har inte minskat i samma omfattning som verksamheten i stort. För att följa alla direktiv för att minimera smittspridning har vi fått göra våra besök till digitala vårdmöten i stället, i första hand via appen/tjänsten Mitt vårdmöte. För flera ur Dövblindteams målgrupp har övergången till digitala vårdmöten varit en utmaning, då dessa program bland annat kräver inloggning med bank-id.

Det har också visat sig svårt att använda vissa typer av tolk vid denna typ av digitala besök. Teamet har möjlighet att erbjuda pedagogiskt stöd till den som behöver det för att komma i kontakt med oss eller andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Även i andra delar i samhället har en övergång mot digitala lösningar blivit nödvändigt. Jag vet att många av er fått möjligheten att delta i medlemsmöte,
och aktiviteter via Zoom eller andra digitala plattformar.

Om du i din vardag har behov av stöd kring din delaktighet, digital som fysisk, är det möjligt att du kan få hjälp från personalen i Dövblindteam. Vänd dig i så fall till oss med en förfrågan.

Personalmässigt står Dövblindteam inför vissa förändringar.

Vår kommunikationspedagog Kent Hedesström gick vid årsskiftet i pension. Vi söker nu en ny kollega, en kommunikationspedagog som bland annat kommer att få ansvar för att utforma stödet kring just digitala tjänster och plattformar till vår patientgrupp. Vi har inte heller någon psykolog i tjänst för tillfället på grund av en föräldraledighet. Om du har behov av psykosocialt stöd utifrån din dövblindhet är du välkommen att vända dig till teamet. Vissa insatser ges av teamets kurator, och om det finns behov av vidare stöd skall vi göra vad vi kan för att guida dig vidare.

En glädjande nyhet är att det inom regionen nu finns nya anvisningar i regelverket kring hjälpmedelsförskrivning just för personer med dövblindhet och de personliga hjälpmedel vi förskriver. Synpedagog Gabriella Gloria och audionom Jenny Widmark har under flera år arbetat med att tydliggöra behoven för personer med dövblindhet och nu är det alltså klart.

Vi hoppas att detta skall kunna ge en ökad tydlighet för våra patienter, teamets medarbetare och våra andra kollegor i regionen. Vårt regelverk för patienter med dövblindhet är unikt och kan förhoppningsvis också inspirera andra verksamheter och förskrivare nationellt.

2019 blev Dövblindteams vårdprocessarbete för vuxna klart. Vårdprocessen beskriver vårt uppdrag, hur vi arbetar, vad för insatser vi ger och det arbete som ligger till grund för insatsen. Vårdprocessen är det verktyg som används i hela vår förvaltning i syfte att erbjuda god och likvärdig vård. Teamet har träffat representanter från varje syncentral och hörselteamen runt om i regionen.

Eftersom flera av våra patienter fortfarande har behov av stöd från både syn- och hörselverksamhet är det viktigt att vi samarbetar på ett bra sätt för att insatserna skall bli så bra som möjligt för patienten. Vi är specialister på olika saker inom våra verksamheter. Dövblindteam arbetar nu aktivt med att på samma sätt beskriva vår vårdprocess för barn och ungdomar med dövblindhet.

Syn-och hörselsamordningen Region Halland

har under året som gått sett över och samordnat dövblind-verksamheten i regionen. Vi har fastställt rutiner och arbetssätt. Till vår hjälp har vi haft NKCDB, som har bidragit med både kunskap och erfarenhet.
Det rådande läget med covid-19 har gjort att verksamheten har fått anpassa sig, men även om inget är som vanligt utför man uppdraget i så stor utsträckning som möjligt.

Tillsammans med brukaren kommer man fram till hur och när besöket bör genomföras. Digitala lösningar används när det är möjligt. Verksamheten utför sitt uppdrag på ett så säkert sätt som möjligt genom att följa Region Hallands restriktioner.

I september hade vi brukarråd med FSDB Väst. Detta möte kunde genomföras fysiskt och det uppskattades av samtliga deltagare. En stor del av diskussionen handlade om coronapandemin och hur vi kan anpassa våra verksamheter efter rådande situation.

Kontaktuppgifter till Syn- och hörselsamordningen:

Kontaktpersoner:

Hanna Markkinen: hanna-mari.markkinen@regionhalland.se

Elin Nilsson: elin.nilsson@regionhalland.se

Samordnare: Karin Lindberg: karin.lindberg@regionhalland.se

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2021 och välkomnar ljusare tider med vår, värme och vaccin!
Vänliga hälsningar Karin Lindberg

Samordnare för Syn- och hörselsamordningen Region Halland

Tolkcentralen VGR, Dövblindtolkning

Under Coronatiden har vi inte kunnat vara ute som vanligt och vara på olika träffar och träffa personer som vi brukar göra.?Det är mycket tråkigt, men hoppas innerligt att vi ska kunna träffas snart igen.?

Men jag, Berit Jildenhed undrar om ni har använt dövblindtolk under Coronatiden?

Kanske besökt sjukvården, tandläkare eller annan orsak. Har det varit en fysisk träff med tolken (tolken är?på plats, med er på tolkuppdraget) eller har det varit på distans via dator eller mobilen?

Har ni blivit nekade dövblindtolk under denna tid covid-19 har pågått??

Skriv eller ring till Berit och berätta hur det har varit för dig.

Mailadress: berit@fsdb.org eller ring/sms 070?759 36 04.

Det är viktigt att jag får veta detta, då jag sitter i tolkbrukarrådet och jobbar för att vi ska få dövblindtolkning när vi behöver detta.?

Ni får gärna berätta om tiden före Corona också, ju mer jag får veta ju bättre kan jag jobba för våra tolkbehov.

Tolkcentralen Halland  har öppet mån-to kl 9-15.30 samt fredag kl 9-12.

Man kan boka tolk hos oss via taltelefon: 0346-56160 eller sms: 073-0437414 via formulär på vår webbsida: www.regionhalland.se/tolk,

E-post:tolkcentralen@regionhalland.se

Bildtelefon:tc.halland@t-meeting.se eller
Texttelefon: 0346-83030.

Under år 2020 hade vi 7,5 tolktjänster Tillgängligheten var 99,55%.
Vi hade ingen tolkbrist och det totala antalet tolktimmar var 5 165.


En annorlunda Jul! text  av Ingegärd

I denna pandemi har vi inte kunnat träffas fysiskt.
Men på Julafton kom mina båda söner med familjer till mig.
Vi åt lunch ute i min trädgård. Janssons Frestelse, köttbullar, skinka och bröd. Solen visade sig från sin bästa sida. Så vi fick det mysigt! Vi höll avstånd! Efter lunchen delades ut julklappar till barnen. Sedan åkte sönerna med familjer till sina hem. Och jag firade resten av dagen själv. Såg ” Kalle Anka” på TV och alla andra program.
I normala fall firar vi alla Jul inomhus i mer än en dag.
Ett ovanligt?minne från denna Julafton!
?
En hälsning från Bert Liljeholm Brännström
Årets kallaste månad brukar vara februari. Tur att februari ”bara” har 28 dagar då känns det som att våren snart är här. Pandemin kom så plötsligt till oss förra året till vår fasa. Den påverkar vår tillvaro väldigt mycket, hålla avstånd och hur löser man det med ledsagning mm? Det brukar lösa sig. Tråkigt att vissa medlemmar avstår ledsagning pga den egna rädslan, vilket man mycket väl kan förstå. Tur att människan är flexibel i olika situationer. Gör ett försök att gå ut med en ledsagare och känn att du lever och kan göra andra saker än det du gör hemma. Pandemier är inte nytt i mänsklighetens historia. Hoppas vaccinet snart kommer till oss. Vi som har LSS är en priogrupp. Hoppas att vaccinet hjälper oss alla fast ingen vet hur bra det påverkar viruset. Ha det fint och håll avstånd!


Till sist - har ni sett några vårtecken?


Syntolkning; vänstra bilden fyra tranor som står i grupp i soldis. Högra bilden en knippe snödroppar som ser så vackra ut på marken.


Nu va det slut. Ha det så fint!
Klicka här nedan för word dokument att ladda ned: 

Informationsblad nr 1, 2021 (Öppnas nytt fönster)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Wandi Lundgren
E-post: vast@fsdb.org
Mobil/sms: 0708-20 54 54

Sekreterare: Agneta Hummerhielm
E-post: vast@fsdb.org
Mobil/sms: 0703-75 08 09

Styrelsen (hela styrelsen): vaststyrelsen@fsdb.org

Anmälan till diverse aktiviteter skicka till: tummenupp@fsdb.org

Postadress:
FSDB Väst
c/o Agneta Hummerhielm
Olof Persvägen 22
446 35 Älvängen

Det finns en sluten Facebookgrupp "FSDB Väst Medlemsforum" Välkommen in!
FSDB Västs medlemsforum