FSDB Väst

FSDB Väst är en regional intresseorganisation som består av personer med kombinerad syn och hörsel- och synnedsättnig/dövblindhet i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Nyheter

Aktiviteter

år 2021
Nytt år och nya tag. Vi befinner oss i mitt i andra vågen av pandemin. Men som vi har tidigare berättat att vi satsar på distansföreläsningar. Men vi hoppas att sen våren eller sommaren att vi kan ha fysisk träff.
Har ni frågor, tvecka inte att ta kontakt med oss! /FSDB Väst styrelsen

Årets första föreläsning
Bedrägerier – Ett samhällsproblem, Föreläsninga av en Polis
Tid kl 15.00 – 18.00.
Kl 15-16 är det test och eventuewllt problem.
Kl 16.00 börjar föreläsningen

Är du intresserad, skicka din anmälan till e-post: tummenupp@fsdb.org, senast den 12 jan så skickar vi dig videolänken. (programmet är Zoom)
Vi kommer att ha teckenspråkstolk samt skrivtolk på videomötet. Vill du ha tolk hemma hos dig får du boka själv.
Värd: Agneta Hummerhielm, FSDB Väst

Bedrägerier – Ett samhällsproblem!
Utvecklingen av bedrägeribrotten beror till stora delar på en ökad internetanvändning i samhället och fler tekniska prylar. Den tekniska utvecklingen bidrar till att nya metoder och möjligheter att begå bedrägeribrott utvecklas. Med rätt kunskap finns enklare metoder för att undvika att bli utsatt. Föreläsningen kommer beröra olika bedrägerier och hur man kan skydda sig mot dessa.
Den kommer bl.a. beröra bedrägeri via telefon, bluffakturor, Id stöld, annons och kortbedrägerier.

Punktskrift, fortsättning. Distans

Kursen fortästter under första kvartal 2021. Men sker nu på distans.


Flera förelsäning och träffa på distans via zoom kommer att ske i januari och februari. Mer information kommer senare.Kontaktuppgifter

Ordförande: Wandi Lundgren
E-post: vast@fsdb.org
Mobil/sms: 0708-20 54 54

Sekreterare: Agneta Hummerhielm
E-post: vast@fsdb.org
Mobil/sms: 0703-75 08 09

Styrelsen (hela styrelsen): vaststyrelsen@fsdb.org

Anmälan till diverse aktiviteter skicka till: tummenupp@fsdb.org

Postadress:
FSDB Väst
c/o Agneta Hummerhielm
Olof Persvägen 22
446 35 Älvängen

Det finns en sluten Facebookgrupp "FSDB Väst Medlemsforum" Välkommen in!
FSDB Västs medlemsforum