Vill du ge bidrag?

Skänk en gåva

Sätt gärna in en frivillig gåva på FSDB:s plusgiro 44 77 73-3. Din gåva gör skillnad och varje bidrag är välkommet! Skriv "gåva" som meddelande.

FSDB har dessutom ett SWISH-konto med nummer 1232889384 som också kan användas för frivilliga gåvor. Varje transaktion till kontot kostar 2 kr.

Minnesgåva

Att ge bort en minnesgåva innebär att du ger bort ett valfritt belopp till FSDB till minne av någon som avlidit.

FSDB är en liten organisation. Tänk därför på att vara ute i så god tid som möjligt så att vi hinner fixa de praktiska bitarna.

Vid minnesgåva vill vi veta:
- Till vems minne gåvan är,
- Vem som ger gåvan,
- Information om begravningen.

Om vi ska skicka ett minnesblad så vill vi veta vart det ska skickas. Vi brukar göra ett minnesblad med en enkel blomma och hälsning. Ofta skriver vi En sista hälsning som rubrik. Om man vill ha en annan hälsning så går det naturligtvis också bra.

Kontakta oss så berättar vi mer. Ring 08-39 20 40 eller skicka e-post direkt till klas@fsdb.org

Bidrag till internationellt arbete

De senaste 25 åren har FSDB arbetat internationellt för att bygga upp och stötta dövblindorganisationer i hela världen. FSDB har en internationell fond som tidigare hette U-landsfonden. Denna fond används till detta arbete. Pengarna som kommer in till fonden räcker inte till allt vi vill göra. Vill du ge ett mindre eller större bidrag till FSDB:s internationella arbete, sätt in pengarna på FSDB:s plusgiro: 44 77 73 - 3 och skriv internationella fonden.