Kommunikation

Dövblindtolken tecknar taktilt i brukarens hand

 

Förenklat kan man dela in personer med dövblindhet i olika språkgrupper:

1.
Teckenspråkiga personer med dövblindhet
De som föds döva eller har blivit döva som barn har teckenspråk som modersmål och lär sig svenska som ett andra språk.


2. Svenskspråkiga personer med dövblindhet

De som föds blinda men senare i livet har blivit hörselskadade eller döva. Till denna grupp hör också de som i vuxen ålder fått båda funktionsnedsättningarna. Hit hör dessutom en stor grupp äldre personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.