Kontakt med FSDB

Kontakt med FSDB är namnet på FSDB:s medlemstidning. Den utkommer med 5 nummer per år, i svartskrift med stor stil, i punktskrift och som DAISY-skiva. Tidningen ingår i medlemsavgiften (både för röstberättigade och stödjande medlemmar).