Kontakt med FSDB

Kontakt med FSDB är namnet på FSDB:s medlemstidning. Den utkommer med 6 nummer per år, i svartskrift med stor stil, i punktskrift och som DAISY-skiva. Tidningen ingår i medlemsavgiften (både för röstberättigade och stödjande medlemmar).

Du kan ladda ner några äldre nummer, antingen som en PDF-fil eller som en Word-fil (utan bilder). För att kunna läsa filer i PDF-format behöver du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. Klicka här för att ladda ner Acrobat Reader.

År 2016

Nr 1
Nr 1/2016 PDF
Nr 1/2016 Word


Nr 2
Nr 2/2016 PDF
Nr 2/2016 Word


Nr 3
Nr 3/2016 PDF
Nr 3/2016 Word

Nr 4
Nr 4/2016 PDF
Nr 4/2016 Word

Nr 5
Nr 5/2016 PDF
Nr 5/2016 Word

Nr 6
Nr 6/2016 PDF
Nr 6/2016 Word