Utgivning för Kontakt med FSDB

Manus skickas direkt till redaktion@fsdb.org

Utgivningsplan 2022

Utgivningsdatum: 

1.   3 mars
2. 12 maj
3. 14 juli
4. 29 september
5.   8 december


Deadline för material är generellt 3 veckor innan dessa datum.