Mama Magnus

Överallt i världen finns det barn och vuxna som har dövblindhet. Överallt i världen finns det barn och vuxna som har dövblindhet.

Att ha dövblindhet och leva i Sverige är svårt, att ha dövblindhet i Östafrika är ännu svårare. Där saknas till exempel tolkservice och gruppbostäder. Det finns heller inget annat stöd från samhället som vi i de rika länderna är vana vid. I Östafrika är personer med dövblindhet hänvisade till sin egen förmåga, familjen, goda vänner och grannar.

Dåvarande Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB, samarbetade under åren 1989-2007 med föräldrar, skolor, myndigheter och organisationer i Kenya, Tanzania och Uganda. Målsättningen med det samarbetet var att barn och ungdomar med dövblindhet skulle få en bra skolgång och en hygglig start i vuxenlivet.

Magnus mamma, Lena Johansson besökte tillsammans med FSDB Tanzania våren 2001. De föräldrar till barn med dövblindhet som hon träffade döpte henne till Mama Magnus. Lenas vuxna son Magnus har dövblindhet och bor på ett serviceboende i Göteborg. Även om Magnus saknar mycket i sitt liv har han sådant som ungdomarna i Östafrika saknar. Magnus har mat, kläder, tak över huvudet och kan leva ett ganska tryggt liv.

Hjälp till barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika kan vara enkel. Det kan behövas en ko, en stickmaskin, en bit land eller någonting annat som gör att familjen och den som har dövblindhet kan livnära sig.

Till allt sådant behövs det pengar. Grannar och släkt hjälper till, men det räcker ofta inte. Det behövs mer. Mama Magnus har därför en insamling för att stödja de ungdomar med dövblindhet och deras familjer. Vi behöver din hjälp!

Avståndet mellan himmel och helvete behöver inte vara stort. Ditt bidrag kan vara det som gör att man kan leva ett värdigt liv, det som gör att man slipper tigga. Ditt bidrag hjälper någon att överleva.

Hjälp oss att stödja!

Du hjälper bäst till genom att regelbundet sätta in pengar på Mama Magnus postgiro: 24 94 36-7. Pengarna går oavkortat direkt till arbetet i Östafrika. Tack för ditt bidrag till verksamheten!

Kontaktpersoner:

Berit Jildenhed, FSDB Västs kansli
Mobil 070-304 84 84

Stina Johansson
Mobil 070-652 89 55