Bli medlem i Föräldrarådet

Du som är förälder eller nära anhörig till barn med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet kan bli medlem i Föräldrarådet.

Som medlem får du bland annat:

- Medlemstidningen Kontakt med FSDB
- Inbjudan till mammahelg (vartannat år, kraftigt subventionerad)
- Inbjudan till pappahelg (vartannat år, kraftigt subventionerad)
- Tillgång till fler föräldrar som har barn med dövblindhet
- Inbjudan till Föräldrautbildning

Ladda ner ansökan om medlemskap i Föräldrarådet 


Vid frågor om medlemskap är du välkommen att skicka e-post till: foraldraradet@fsdb.org