Ny lathund om stöd och service till personer med dövblindhet

2015-12-17

Många tycker att det är svårt att överblicka vad det finns för stöd och service för personer med dövblindhet. FSDB har därför tagit fram en enkel guide som kan fungera som en praktisk lathund.

I guiden finns det korta beskrivningar av de insatser som finns samt också upplysningar om vart man vänder sig. Det finns även information om några mer allmänna insatser samt telefonjourer och annan rådgivning dit man kan vända sig.