Punktskriftstjänsten

Personer med dövblindhet som använder punktskrift kan få vilket material som helst, utom hela böcker, utskrivna av Punktskriftstjänsten hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Det kan vara artiklar från tidskrifter och tidningar, bruksanvisningar med mera. Utskriftstjänsten är kostnadsfri.

>>Läs mer om Punktskriftstjänsten.