Regionala föreningar

Förbundet FSDB har tolv anslutna regionala föreningar.

De regionala föreningarna arbetar utifrån principen om alla människors lika värde för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

De regionala föreningarna arbetar också för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet samt för att främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och andra människor.

Alla regionala föreningar är liksom förbundet partipolitiskt och religiöst obundna.