Sektioner

Inom FSDB finns tre sektioner: Dövblind Barn och Ungdom (DBU), Familjesektionen och Föräldrarådet. Sektionerna har egna styrelser och stadgar.