Förbundet Sveriges Dövblinda kallar till kongress 2019

Ombud för FSDB:s regionala föreningar och sektioner kallas härmed till kongress 2019.

Kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer att hållas på Best Western Plaza hotell i Eskilstuna.

Kongressen inleds på fredagen den 24 maj kl. 15:00 och beräknas avsluta kl. 12:00 på söndagen den 26 maj.

Mer information klicka här (öppnar i word dokment)