Handlingar till FSDB Kongress 2019

Här kan du ladda ner handlingarna till FSDB kongress som sker den 24-26 maj i Eksilstuna.

Kongresshandlingarna som även skickas ut per post till regionala föreningar och sektioner,  och e-postutskick görs också separat till de kongressombud som har anmält sig.

Klicka för att ladda ner filen du önskar ha.

Inledning

Kallelse till kongress 2019

Fördelning av ombud till FSDB kongress 2019

Dagordning till FSDB kongress 2019

Förslag till arbetsordning

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 (PDF)

Revisionsberättelse 2017 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 (PDF)

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 (PDF)

Revisionberättelse 2018

Förslag till ändring av stadgar

Motioner 

Ersättningar

Val av förbundsstyrelse och revsiorer 

Medlemsavgifter

Avgift för kongressombud

Verksamhetsplan 2020-2021

Budget 2020-2021

Presentationer av kandidater 2019

Ändringar till FSDB bilaga